De wijze vragen van Dumoulin

De wijze vragen van Dumoulin

januari 27, 2021

Afgelopen dagen was hij volop in het nieuws, de wielrenner Tom Dumoulin die een pas op de plaats maakt. Hij neemt tijd om gedegen en zorgvuldig de vragen te beantwoorden die hij zichzelf stelt. ‘Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wat maakt me gelukkig als mens?’ Deze vragen raken me in het hart persoonlijk en als bedrijfspsycholoog, omdat hij merkt dat hetgeen hij doet hem nu geen geluk brengt. Hij vertelt zo goed te willen doen voor anderen, maar vraagt zich terecht af of hij voor zichzelf nog wel de goede dingen doet. Hij heeft de moed gevat juist nu er bij stil te staan, tegen alle druk en verwachtingen in. Ik maak een diepe buiging voor Tom en voor de ploegleiding die hem deze ruimte biedt.

Waarden om de vijf jaar herijken

De vragen van Tom blijven uiteraard niet beperkt tot het beroep van profwielrenner. In mijn coachingspraktijk ontmoet ik regelmatig dappere mensen die het lef hebben in de spiegel te kijken. Meestal is de aanleiding voor een gesprek een toename van stressklachten of veranderingen in de organisatie die niet lekker vallen, maar al snel komt de kern boven tafel. De persoon voelt weinig positieve energie rondom het werk.
Het is gezond jezelf van tijd tot tijd af te vragen of je nog de goede dingen doet in plaats van de dingen zo goed mogelijk te doen. De ene vraag roept de andere vraag op zoals: Waar word je blij van, hoe ben je in deze job terecht gekomen, zijn er bewuste keuzes aan vooraf gegaan? Voordat je het weet ben je misschien beland in een werkomgeving of functie die verder afstaat van wat voor jou wezenlijk is.
Het is zinvol elke vijf jaar bewust stil te staan bij de eigen waarden die voor jou essentieel zijn, ze zogezegd te herijken, en vervolgens te bepalen of deze waarden nog voldoende terugkomen in je leven en werk.

Op zoek naar geluk

In deze tijden van corona is het wellicht lastig om vragen te stellen over werkgeluk. De context van werk is anders, veel thuiswerken en digitaal contact of je moet alles op alles zetten om als ondernemer je hoofd boven water te houden. Toch kan juist deze setting ook mogelijkheden bieden om soms achterover te leunen, enige afstand te nemen en jezelf kritisch onder de loep te bekijken. De vraag die ik stel in een gesprek over wat energie geeft in het werk of wat juist bakken met energie kost, is doorgaans snel beantwoord. Het is onbewust allang gekend, het vraagt nu slechts nog om erkenning door het uit te spreken of op te schrijven. Het herijken van je waarden betekent overigens niet dat je altijd van werk hoeft te veranderen, integendeel.

Verander wat beïnvloedbaar is

Als duidelijk is wat de waarden zijn waar jij blij van wordt dan heb je een kompas in handen waarmee je op pad gaat. Een logische stap is te bepalen in hoeverre jouw persoonlijke waarden nog tot uiting komen in je werktaken en waar eventueel ruimte zit voor verandering of aanpassing. Zeker zo belangrijk is het vaststellen van taakaspecten die overduidelijk vaststaan en niet beïnvloedbaar zijn. Dit overzicht geeft helderheid en inzicht en geeft houvast in de dialoog met je werkgever, waardoor je in staat bent meer regie en sturing te geven aan je werkplezier. Soms zijn interne taakaanpassingen voldoende om het werkgeluk weer te laten stromen, soms zijn andere keuzes nodig.
Even stilstaan zoals Tom Dumoulin doet en je eigen weg weer vinden, het is zo belangrijk. Ik volg het proces van deze krachtige man met oprechte belangstelling, een mooi en moedig mens.

Verlies, Arbeid en Gezondheid

Verlies van gezondheid

Nu ik bijna dertig jaar werk als bedrijfspsycholoog, constateer ik dat verlies vaak voorkomt in leven en werk. Verlies betreft

Lees verder »